• پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    27°C
    باد: 18 km/hفشار هوا: 30271 mbarرطوبت: 25%
    دمای واقعی: 27°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هواچهار شنبه
    پنج شنبه
    جمعه
    شنبه
    یک شنبه
    بیشترین31°C32°C30°C33°C34°C
    کمترین19°C20°C21°C22°CN/A