• پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    25°C
    باد: 29 km/hفشار هوا: 30271 mbarرطوبت: 35%
    دمای واقعی: 25°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هواسه شنبه
    چهار شنبه
    پنج شنبه
    جمعه
    شنبه
    بیشترین28°C28°C29°C30°C30°C
    کمترین16°C16°C18°C18°CN/A