• پشتیبانی ، نگهداری و توسعه سرویسهای داشبوردهای مدیریتی و بانکهای اطلاعاتی
    نام استعلام :پشتیبانی ، نگهداری و توسعه سرویسهای داشبوردهای مدیریتی و بانکهای اطلاعاتی
    فایل استعلام :
     فایل استعلام
     
    اسناد استعلام1.08  مگابایت
    تاریخ شروع استعلام :۱۳۹۶/۱۰/۰۵
    تاریخ انقضای استعلام :۱۳۹۶/۱۰/۲۴
    توضیحات استعلام :شایسته است در صورت تمایل به انجام همکاری با این سازمان، پیشنهاد خود را در قالب فرم مذکور تکمیل و مهر و امضاء نموده و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 96/10/24 به صورت پاکت درب بسته ممهور شده به مُهر شرکت با ذکر عنوان استعلام به دبیرخانه این سازمان تحویل نمایند.