مشخصات اولیه ( مشخصات مالک طبق اطلاعات پروانه ساختمان تکمیل شود )
نام : *نام خانوادگی : *
کد ملی : *شماره شناسنامه : *
تلفن ثابت :تلفن همراه : *
رایانامه :
مشخصات تکمیلی

 توجه
  • شهروند محترم:
    کد نوسازی منزل محل سکونت خود را از روی قبض نوسازی و یا از طریق لینک زیر وارد نمایید
دریافت کد نوسازی


کد نوسازی :
کد نوسازی بدون خط تیره را در این قسمت درج نمایید
پلاک درخت :
منطقه :ناحیه :
خیابان اصلی : *خیابان فرعی :
کوچه :پلاک : *
کد پستی :
مشخصات تقاضا
نوع تقاضا :
علت تقاضای قطع یا جابه جایی :علت هرس :
تعداد درخت معارض جهت قطاعی :اصلهتعداد درخت معارض جهت هرس :اصله
تعداد درخت معارض جهت جا به جایی :اصله
آیا قبلا تقاضای حذف درخت داشته اید :
پروانه ساختمان :
هیچ فایلی انتخاب نشده است
نقشه ورودی پارکینگ :
هیچ فایلی انتخاب نشده است
کد امنیتی : *  

شهروند گرامی :
- ارائه نقشه های ساختمان و همچنین نقشه های ورودی پارکینگ در مواردی که درختان معارض ساخت و ساز می باشندالزامی است .
- جهت دریافت پاسخ تقاضای قطع و هرس درخت با ارائه کد رهگیری ، پس از یک ماه مجددا به سایت مراجعه نمایید .