• هر شهروند یک شناسه و یک شهر خدمت!
    اگر در یکی از سایت ها و سامانه های یکپارچه شهری عضو باشید ، شما دارای شناسه شهروندی می باشید و می توانید هر جا که این علامت 
    را دیدید از شناسه شهروندی خود استفاده کنید .

     

    شناسه شهروندی چیست؟
    مدتها است در تلاشیم سامانه ها و سایت های شهری مشهد را یکپارچه کنیم و متصل! خوشحالیم که بگوییم کم کم داریم موفق می شویم . هم اکنون خدمات در حال ارائه از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد بر بستر شناسه شهروندی ارائه می شوند و شما می توانید با این شناسه از خدمات ما استفاده کنید.

    با همه ایده هایمان ، سعی می کنیم خدمات هوشمند تر را بر پایه سامانه هایی یکپارچه و هماهنگ به شما شهروندان عزیز ارائه کنیم و گام اول که اتصال سامانه هایمان با هم بود انجام شد. در این مرحله هر شهروندی که یک شناسه شهروندی داشته باشد می تواند از سامانه های یکپارچه با همان شناسه استفاده کند.

     هر شهروند یک من کارت شهروندی ، یک شناسه شهروندی، و یک شهر خدمت!