• شهر مقدس مشهد به برکت وجود مرقد امام هشتم علی‌بن موسی‌الرضا(ع) در تمامی عرصه‌ها و جنبش‌های معاصر ایران شرکت داشته و ...