• سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1377 اقدام به تاسیس موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان نمود. از بخش‌های مهم این مکان ...