• این بنا در جنوب شرقی و در 14 کیلومتری مشهد واقع شده که متعلق به اباصلت هروی، خادم حضرت رضا(ع) است. این مکان از قرن‌ها پیش مزار و مورد ...