• زباله‌های الکترونیکی به مجموعه‌ای از قطعات سخت‌افزاری و اجزای رایانه‌ها از قبیل برد، سی.پی.یو، اجزای تجهیزات الکترونیکی ...