• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • گچ انعطاف ذپذیر
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    ساخت این نوع گچ سبب می شود که گچ ترک نخورد وهمچنین ضربات وارده به دیواررا خنثی می کند. لازمه ساخت این نوع گج ساخت مواد مکملی میباشد.(تیر ماه.کارگروه عمران منطقه چهار)
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    رسول قیاسی
    14:34  1391/05/21
    یعنی چی ؟ میشه بیشتر توضیح بدین
    این ایده فقط در صورتی امکان پذیر است که از توانایی های تکنولوژی نانو در آن استفاده شود و بهتر است به جای بحث روی میز کمیسیون ها با کارگاه های مربوطه مطرح و بررسی شود