• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • جمع آوری آب باران از طریق اتوبوسها
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    با توجه به وسعت سقف اتوبوس های خطوط درون شهری و اینکه زمان زیادی را نسبت به دیگر و سایل نقلیه در فضاهای باز تردد میکنند، مخازنی در کف اتوبوس ها تعبیه شود که آب حاصل از بارش باران برروی سقف را جمع آوری و ذخیره کند و در زمان ورود به پایانه های اتوبوسرانی در مخازن ویژه تخلیه و تجمیع شود که یکی از راههای بسیار سریع و کم هزینه برای جمع آوری آب باران به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز شهری می باشد. سید مهران برید سیدی نیک
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    رسول قیاسی
    14:38  1391/05/21
    به نظر شما اصلا امکان چنین کاری وجود دارد ؟
    تعبیه سیستمی که آب را از سقف اتوبوس جمع آوری کند سطح وسیعی است اما قابلیت جمع آوری برای اتوبوس ممکن نیست زیرا در صورت تداخل به سیستم موتور موجبات خرابی را دارد