• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • استفاده از خرده شیشه در بتن
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    شیشه ها پس از شکستن یا بازیافت شده و یا اگر قابل بازیافت نباشند دفع می شوند که البته برای دفن نیاز به مکان می باشد ولی با استفاده از شیشه خرده بعنوان نوعی سنگدانه در بتن می توان استفاده مفیدی از این شیشه ها داشت.شیشه ها بعلت خاصیت قلیایی که دارند از فعل و انفعالات شیمیایی درون بتن جلوگیر میکنند.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -