• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • بتن انعطاف پذیر
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    ساخت بتن انعطاف پذیر که باعث حذف شدن ارماتور می گردد. مزایای این بتن عبارت است از 1- هزینه کمتر در سازه ها 2- حذف ارماتور 3- سهولت اجرا 4- کاهش اشتباه در اجرا و...
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    رسول قیاسی
    14:48  1391/05/21
    ز خصیصه های اصلی بتن ثبات و استقامت آن است چطور این موارد را با وجود قابلیت انعطاف پذیری می خواهید پیش بینی نمایید