• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • بازیافت
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    با استفاده از شیشه های پلاستیکی نوشابه و آب معدنی پر شده از شن و گچ که خیلی سنگین تر از یک آجر میشود می توان فضا سازی کرد مثلا جدولبندی باغچه ها را با استفاده از آنها انجام داد یا دیوار سازیها( البته روی این شیشه های پلاستیکی کاملا پوشیده می شود در دیوارها تا دیده نشوند.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -