• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • استفاده از بلوک های پلاستیک فشرده بعنوان جدول به جای بلوک های بتنی
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    اگر از بلوک های پلاستیک فشرده در قطعات کوچک از نظر ابعاد عرضی استفاده شود 1.مقاومت جداول نسبت به حمله ی سولفات ها افزایش می یابد 2. در اثر تغییرات دما مقاوم استو دچار یخ زدگی نمیشود 3.اگر آن را رنگی بسازیم نیاز به رنگ شدن ندارند 4.قابل بازیافت است 5.سبک است.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -