• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • ارائه خدمات الکترونیک
    ایده پرداز : ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
    0


    ارائه خدمات الکترونیک از طریق پورتال شهر می تواند سبب رضایت شهروندان گردد.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    سهولت کارها و رضایت شهروندان کاهش رفت و آمد و ترافیک کاهش هزینه های اداری

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    کاهش مصرف کاغذ کاهش مصرف بنزین

    مسعود وفایی
    12:58  1391/05/24
    ایده بسیار خوبی است.