• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • بهره بردن از تکنولوژی NFC در اتوبوس رانی
    ایده پرداز :امیرحسین سهرابیان۱۳۹۱/۰۶/۰۸
    0


    بهره بردن از تکنولوژی NFC در اتوبوس رانی به جای من کارت
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    سرعت در عمل کاهش هزینه جهت تولید کارت سهولت در استفاده

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -