• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 842
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    657
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل
    724
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    482
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    748
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    709
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    722
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    1263
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    535
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    850
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    768
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای