• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 750
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    567
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل
    666
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    430
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    668
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    629
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    646
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    1175
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    472
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    777
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    706
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای