• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • عمران شهریx
    632
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل
    705
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    466
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    514
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    827
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    746
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای