• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 1174
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    646
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    705
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    629
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    667
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    429
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    665
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    776
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    750
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    471
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    567
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل