• پیگیری درخواست ها
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   • لطفا جهت امور پشتیبانی فنی با خانم  حسنخویی  شماره 38533309داخلی 356 تماس حاصل نمایید.
   • ! نکات مهم

    لطفاً قبل از ثبت درخواست خود موارد زیر را در نظر بگیرید:

    درختان ضمن اینکه محیطی زیبا وسالم را فراهم می کنند ضامن سلامتی روح ونشاط افراد نیز هستند،هردرختی که کاشته میشود قدمی است که درجهت سرسبزی و آبادانی محیط  شهر برداشته میشود.

    در همین راستا در زمان احداث بنا رعایت نکات زیر درجهت محافظت از درختان وفضای سبز شهر الزامی است و درصورت تقاضای هرس، جابجایی یا قطع درختان احتمالی بدون مراجعه به شهرداری و از طریق ورود به سامانه الکترونیکی فوق با دانستن کدملی، کد پستی ،نام منطقه و...به  درخواست شما رسیدگی میشود.

    1. متقاضی گرامی تقاضای شما برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز ارسال خواهد شد.بدیهی است محاسبه زمان مذکور در ماده 8 از آیین نامه قانون فوق الاشاره از زمان وصول تقاضا نامه به دبیرخانه کمیسیون بوده و این تقاضا حمل بر زمان مذکور نخواهد بود.
    2. به منظور حفظ فضای سبز ازهرگونه آسیب رسانی به تنه  و تاج  درخت ضمن عملیات ساختمانی  ونصب داربست ، دپوی مصالح  ساختمانی  و خاک ونخاله ، حفر کانال در محیط سایه انداز درخت، روشن نمودن آتش در زیر تاج  درخت اکیدا خودداری شود.
    3. در صورتی که به علت عملیات  ساختمانی آبیاری درختان معابر توسط نیروهای شهرداری مقدور نباشد ، این مهم ،لازم است توسط مالک محترم انجام پذیرد.
    4. ازپوشاندن کامل طوقه درختان به وسیله کفپوش معابرکه  باعث خفگی ریشه و عدم امکان آبیاری  درخت می گردد خودداری کنید.
    5. صدمه رسانی و کاهش حجم سبز درختان برای افزایش دید تابلوها ونمای ساختمان ها مشمول مجازات بوده و پیگرد قانونی دارد.
    6. در کلیه موارد آسیب رسانی و قطع بدون مجوز درختان علاوه بر تعیین خسارت و قفل پرونده شهرسازی و جلوگیری از صدور پایانکار ، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد گردید.

   • تعداد بازدید :37058