• شهروند گرامی جهت مشاهده و جستجوی پیشرفته در لیست پروژه های شهرداری می توانید از امکانات سرویس زیر استفاده نمایید.

   • جستجوی پیشرفته
    عنوان :پیمانکار :
    تاریخ شروع :تاریخ خاتمه :
    مبلغ اعتبار :
    لیست پروژه های تمامی سایت ها
    ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ خاتمه مبلغ اعتبار پیمانکار آدرس
    1 بوستان بزرگ ملت
    2 بوستان چهل بازه 40000000000
    3 فرهنگسرای ترافیک بلوار دانشجو ، ابتدای دانشجوی 29
    4 مجموعه وزشی امید و زندگی
    5 سالن ورزشی گلسا دانشجو 29
    6 پروژه مکانیزاسیون پل های عابر پیاده سطح شهر
    7 پروژه احداث بازارچه هنر و صنایع دستی
    8 پروژه خیابان غذا
    9 پروژه احداث پل گالری در سطح شهر
    10 پروژه احداث فروشگاه "شهرما"