• شهروند گرامی جهت مشاهده و جستجوی پیشرفته در لیست پروژه های شهرداری می توانید از امکانات سرویس زیر استفاده نمایید.

   • جستجوی پیشرفته
    عنوان :پیمانکار :
    تاریخ شروع :تاریخ خاتمه :
    مبلغ اعتبار :
    لیست پروژه های تمامی سایت ها
    ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ خاتمه مبلغ اعتبار پیمانکار آدرس
    1 نظرسنجی از مسئولین سمن های شهر مشهد 01/12/1396 28/12/1396 پژوهشگر: زهره غفاریان
    2 تفاهم نامه با مجموعه پذیرائی قصر مهرگان شاندیز 28/12/1396 28/12/1397 مجموعه پذیرائی قصر مهرگان شاندیز مشهد - شاندیز - نبش امام رضای 11
    3 توصیف وضعیت قرائت خانه شهرداری مشهد 01/12/1396 27/12/1396 پژوهشگر: فائزه زمانی
    4 تجربه نگاری فرهنگی و اجتماعی طرح « کتاب درب خانه» مرکز فرهنگی خادم الشریعه 01/12/1396 27/12/1396 پژوهشگر: فائزه زمانی
    5 پژوهش مرزبندی محلات مناطق سیزده گانه مشهد 1395 - مرز مناطق 01/01/1395 31/06/1395 پژوهشگر: علی قدرتی
    6 مرزبندی محلات منطقه 1 شهرداری مشهد پژوهشگر: علی قدرتی
    7 مرزبندی محلات منطقه 2 شهرداری مشهد پژوهشگر: علی قدرتی
    8 مرزبندی محلات منطقه 3 شهرداری مشهد پژوهشگر: علی قدرتی
    9 مرزبندی محلات منطقه 4 شهرداری مشهد پژوهشگر: علی قدرتی
    10 مرزبندی محلات منطقه 5 شهرداری مشهد پژوهشگر: علی قدرتی