• آزمایشگاه تشخیص طبی فاطمه الزهرا
    تلفن :38681150
    آدرس :بلوارصیادشیرازی ، صیادشیرازی43، پلاک12
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکترجواد برهان آزاد