• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مجتهدی
    تلفن :38937475
    آدرس :بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار هفت تیر ، خیابان گلشن
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمحمد حسین مجتهدی