• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر خدری
    تلفن :38404690
    آدرس :احمدآباد ، بین بعثت 2و4 ، پلاک 10
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترجمشید خدری