• آزمایشگاه تشخیص طبی ابوریحان
    تلفن :32727440
    آدرس :سی متری طلاب ، نبش بلوار ابوریحان
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترعلیرضا تیمچه حریری