• آزمایشگاه تشخیص طبی بهمن
    تلفن :38547788
    آدرس :میدان بیمارستان امام رضا ، جنب داروخانه ثابت
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکترعبدالحسین افکاری