• دبستان دخترانه بنی فاطمه
    تلفن :36051221
    آدرس :آزادشهر ، دانش آموز11 ، پلاک 263
    توضیحات1 : غیردولتی
    توضیحات2 :