• استخر مهمان سرای جواد الائمه(صدف)
    تلفن :38441205
    آدرس :-
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده