• مسجد الرسول (ص)
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس - کوی امیر - خیابان خیبر 16
    توضیحات1 : فدک
    توضیحات2 :