• مسجد ائمه بقیع (علیهم)
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - بلوار وحدت - بازارچه شهید سالاری مقدم
    توضیحات1 : پایین خیابان
    توضیحات2 :