• مسجد ائمه اطهار (علیهم)
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس (آب) - کوچه عیدگاه
    توضیحات1 : عیدگاه
    توضیحات2 :