• اطلاعات تماس

     

    برای نمایش لیست پشتیبان های سامانه تأمین کنندگان در مناطق کلیک نمایید.

     

    * به منظور سوالاتی در خصوص تشکیل پرونده، ارزیابی مدارک و یا درخواست ویرایش مدارک در بانک اطلاعات تأمین کنندگان شهرداری مشهد با شماره های واحد تأمین کنندگان:


    31294902    -    31294901


    و در صورت وجود مشکل برای ورود به سامانه با شماره 31291513 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید.

     

    تعداد بازدید :992
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: