• مهمانپذیر
    مهمانپذیر
     
     
    ردیف
    نام
    آدرس
    تلفن
     
    1
    اتحاد
    میدان طبرسی-کوچه حوض امیر-پلاک 63
       
    2
    آبتین
    خسروی نو - بازار سرشور - سرشور 12- پلاک 7
       
    3
    آذربایجانیها
    خ طبرسی ـ طبرسی 6 (کوچه امیری) - پلاک 10
    32216937
     
    4
    آرال
    خ طبرسی ـ راسته نوغان ـ نوغان 6
    32217274-32210891
     
    5
    احمدزاده
    خ طبرسی -خ نوغان-نوغان16 -پ16
    32255995
     
    6
    ارگ توس
    خ طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ کوچه آئینه سازان - پ26
    32250629
     
    7
    افشار
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر-پلاک 27
    32220521
     
    8
    افشاری
    خ طبرسی ـ ابتدای کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور
    32221274
     
    9
    الماسی
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پلاک 26
    32228073
     
    10
    بیات
    خ طبرسی ـ کوچه گنبد خشتی _ پلاک 2
    32224911
     
    11
    پوریا
    خیابان طبرسی-کوچه شهید حسینی-پ22
    32227103
     
    12
    ترمه
    طبرسی- نوغان 3 - پلاک 167
    32221975
     
    13
    جاودانی نو
    خیابان طبرسی ـ کوچه فروزان ـ جنب مسجد حوض امیرـ پ39
    32250709
     
    14
    جلوه
    خیابان طبرسی - کوچه امیری - پلاک 37
    32211439
     
    15
    شیبانی نژاد
    خ طبرسی ـ کوچه فروزان - کوچه حوض امیر- پلاک 57
    32258707
     
    16
    صادقی خباز
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ پ59
    32257479
     
    17
    صداقت
    خ طبرسی _بازارچه شهید آستانه پرست ـ کوچه اصغر بندار ـ پ19
    32254826-0913-5136540
     
    18
    طاهرنیا
    خ طبرسی - راسته نوغان - نوغان 8 - پلاک 156
    32250521
     
    19
    کمیل
    خ طبرسی ـ خ نوغان ـ نبش نوغان 3
    32255197-32220184
     
    20
    کوره پز
    طبرسی - خ آستان پرست - کوچه ضیا - پ 87
       
    21
    گلشن نو
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- نبش کوچه ضیاء
    32221624
     
    22
    گلکار
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ نبش کوچه اصغر بندار
    32217270
     
    23
    مظاهر
    خ طبرسی ـ بازارچه آستانه پرست -کوچه حوض امیر-پلاک 97
    32258763
     
    24
    میرنژاد
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ جنب عکاسی نور ـ پ 40
    32221507
     
    25
    نفیسی
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پ55
    32259973
     
    26
    موسی الرضا
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر- پ1/37
    32226788
     
    27
    ایرمان
    خیابا شیرازی - کوچه آب میرزا - پلاک 26
       
    28
    سعیدی
    خ طبرسی کوچه امیری ـ کوچه چراغچی ـ پ20
    32220998
     
    29
    سپیدان
    خیابان آزادی - بین آزادی 4 و 6 - پلاک 475
    32230961-32250955
     
    30
    ققنوس (سلطانی نو)
    چهارراه شهدا-خ آزادی-آزادی2
    322561861
     
    31
    ستایش
    خیابان آیت ا... بهجت - آیت ا... بهجت 8 - اولین کوچه سمت چپ - پلاک 116
       
    32
    بیهق
    خ آزادی ـ نبش آزادی 4
    32223719
     
    33
    افشاریه(سلام سابق)
    چهارراه شهدا ـ روبروی هتل آزادی
    32225859
     
    34
    ائمه بقیع(رازیان)
    خ شیرازی ـ کوچه ملک ـ پ27
    32228361
     
    35
    پرتویی
    خ شیرازی ـ کوچه ملک - کوچه انبار قائم مقام - پلاک 9
    32251240
     
    36
    توحید
    چهارراه خسروی - ابتدای رجایی 2 - پلاک 713/1
       
    37
    چهاربرادران
    خ شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ نبش سه راهی
    32257364-32215982
     
    38
    حمیدی
    خ شیرازی ـ کوچه ملاهاشم پ 1/203
    22310113-3135770
     
    39
    حیدری
    خیابان شیرازی - کوچه آب میرزایی - کوچه مادرشاهی - پلاک 3
    32220569
     
    40
    ربیع
    خ شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ کوچه ضیاء ـ پ77
    32212766-32258621
     
    41
    ریحانی
    خ شیرازی- کوچه شهید محمدتقی-روبروی هتل طبرستان- پلاک 160
       
    42
    شکرریز
    خ شیرازی - شیرازی 9ـ پلاک54
    32257067-360712903
     
    43
    شهرما
    میدان شهداءـ جنب بانک سپه مرکزی
    32221951
     
    44
    عبادی
    خ آزادی - کوچه مخابرات - پلاک 130
       
    45
    فدک
    خیابان شیرازی - کوچه چهارباغ -میدان چهارباغ-کوچه حسینیه نجفیها-پلاک 137
       
    46
    کارون
    چهارراه خسروینو- خ آزادی- کوچه بیمارستان شاهین فر - پ129
    32210690-32259031
     
    47
    کبیر
    چهارراه خسروی نو- کوچه شوکت الدوله- پلاک 26
       
    48
    محمودیه
    خ آزادی - نبش آزادی 8
    32220385
     
    49
    مشهدالرضا نو
    خ شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ پ173
    32258936
     
    50
    مشهدی
    خ شیرازی ـ کوچه ملاهاشم(شیرازی1)ـ کوچه حمام ضیاء ـ کوچه شیخ محمدتقی- پ156
    32228237
     
    51
    موعود
    خ آزادی - آزادی 2 - پ 40
       
    52
    نوروزی
    خ آزادی- کوچه مخابرات- کوچه چهارباغ- پلاک 82
    32228260
     
    53
    آکواریوم
    خیابان امام رضا 8 - نبش چهارراه سوم
       
    54
    ابوذر
    خ امام رضا ـ امام رضا 6 - کوچه توکلی ـ پ186
    38594223
     
    55
    آرام نو
    خ امام رضا(ع) - امام رضا 9 - کوچه مسجد رانندگان - پلاک 51
       
    56
    اعتماد
    خ امام رضا ـ کوچه اعتماد
    38543620
     
    57
    الزهرا
    خ امام رضا ـ پشت هتل تهران ـ تقاطع دانش10و فروزان
    38593934-38593048-38520350
     
    58
    اوستا
    امام رضا 8 - پشت هتل تهران - کوچه ربیعی - صاحب علم - پلاک 9
       
    59
    ایران
    خیابان امام رضا-دانش شرقی12-میلان سوم-مقابل هتل آپارتمان آنا-پ5
    38597270
     
    60
    بابک
    خ احمدآباد ـ مقابل هتل هما
    38409931
     
    61
    باخزر
    خ امام رضا(ع) ـ امام رضا 26 (کوچه رفیعی)-پلاک 110
    38540559
     
    62
    آوا
    خیابان امام رضا - کوچه فروزان - پلاک 31
       
    63
    آوین
    خیابان امام رضا 5 - روبروی هتل اپارتمان شباهنگ
       
    64
    اخوی زاده
    میدان بیت المقدس - خ شهید اندرزگو - جنب بانک رفاه کارگران
       
    65
    امیدوار
    خیابان خسروی - کوچه سرشور8 -پلاک 110
       
    66
    بدر
    خ امام رضا ـ کوچه کربلا - پ16و18
    38599483
     
    67
    برادران شیک
    خ امام رضا ـ امام رضا2 (کوچه کربلا)-بین هتل کیهان و کیان- پلاک 176
    38595805
     
    68
    بلوری
    خ امام رضا ـ کوچه نخودبریزها - پ131
    32223078
     
    69
    حامد
    میدان بیت المقدس - کوچه نخودبریزها
    32229129
     
    70
    خاطره
    خ امام رضا مقابل هتل مداین
    38546461
     
    71
    خیر اندیش
    خ امام رضا - امام رضا 5 (کوچه چهنو) - پلاک 26
       
    72
    رستگارمقدم
    خ امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه صاحب علم - پ7
    38593655
     
    73
    رویا
    امام رضا 13 - پلاک 14
       
    74
    زاینده رود
    انتهای عنصری 14- پلاک 57
       
    75
    زنبق
    خیابان شهید اندرزگو -کوچه بازار سرشور - سرشور 12 - پلاک 22
       
    76
    سبحان
    خیابان خسروی - بازار سرشور - سرشور 4
       
    77
    سپیده
    خ امام رضا ـ کوچه انتظاری - پ 51و53
    32256595-32259277
     
    78
    رحمانی
    میدان بیت المقدس ـ کوچه عیدگاه- کوچه محرم افشار- پلاک 1/13
    33648878
     
    79
    شیراز
    خ امام رضا(ع) ـ امام رضا 3 -کوچه انتظاری ـ پ 1/30
    32252643
     
    80
    صفا
    خ امام رضا - کوچه کربلا - پ87
       
    81
    مبارکه (غدیر)
    خ امام رضا5- کوچه مهرآئین- پ 1/15
    38524028
     
    82
    گل محمدی
    خ امام رضا ـ نبش عنصری 2 ـ پ 48
    38594053
     
    83
    گازرانی
    خ امام رضا ـ نبش کوچه چهنو ـ پ283
    32251314
     
    84
    مشهد
    خ امام رضا ـ کوچه نخود بریزها ـ پ37
    32252501
     
    85
    ملکوتی
    خیابان آزادی - آزادی6 - پلاک 1/49
    32227410
     
    86
    ملک یاسین
    خ امام رضا (ع)- امام رضا 3 (کوچه انتظاری) - پلاک 62
    32212616
     
    87
    مولود
    خ امام رضا (ع)- نبش امام رضا11
    38593455-38522060
     
    88
    مهتاب نو
    خیابان عنصری 7 -پلاک 51
       
    89
    مهدیه
    خیابان امام رضا- امام رضا 5- کوچه شهید جوانمرد قصاب - پلاک 69
    38524115
     
    90
    مهر آیین
    خیابان امام رضا 31- پلاک 16
       
    91
    نوبهار
    خ امام رضا - امام رضا 11 _ پ17
    38541492
     
    92
    وطن
    امام رضا 5 - کوچه بنایی مقدم - پلاک 51
       
    93
    وصال
    خ امام رضا - امام رضا 10- بعد ازچهارراه دوم - پ35و37
    38590925-38541104
     
    94
    ولیعصر
    خ امام رضا (ع) - امام رضا 3 (کوچه انتظاری) انتهای کوچه - پلاک 100
    322252090
     
    95
    کامران نو
    خ امام رضا ـ امام رضای 8(کوچه فروزان ) ـ کوچه ربیعی ـ پ 12
    38593085- 0915-1156711
     
    96
    گردشگران
    خ امام رضا- دانش شرقی- بعداز دانش25- مقابل پارک میرزاکوچک خان
       
    97
    عقیق
    خ امام رضا ـ امام رضا6(کوچه اعتماد)- امام رضا 6/1- پلاک 158
    38596159
     
    98
    عرفان نو
    میدان 15 خرداد- ابتدای خ خرمشهر- پ28
    38548104-3 8527148-9
     
    99
    پاک
    خ امام رضا (ع) - امام رضا8 -پلاک 46
       
    100
    پلیکان
    خیابان امام رضا - نبش امام رضا 39
       
    101
    پونه
    خ امام رضا ـ امام رضا9 - کوچه مهرآیین - پ57
    38515455
     
    102
    تجلی
    خیابان امام رضا 3 - پ 23
       
    103
    تخت جمشید
    خ امام رضا ـ بین امام رضا 24 و 26 - جنب مسجد حجت
    38545290
     
    104
    رخش
    خیابان امام رضا 38 - بعد از چهارراه اول - پلاک 25
       
    105
    طراوت
    میدان 15 خرداد - بین خرمشهر 2 و 4 - پلاک 28
       
    106
    عالی قاپو
    خ امام رضا - امام رضا 10( کوچه صدر) - پ14
    38521122-38523061
     
    107
    عنصری
    حیابان عنصری 27- پلاک 39
       
    108
    کامرانیه
    امام رضا 8 - پشت هتل تهران - کوچه ربیعی - پلاک 12
       
    109
    عبدی
    امام رضا - کوی نخود بریزها - پلاک 169
       
    110
    عالی نو
    خ خسروی نو - مقابل پمپ بنزین
    32227605
     
    111
    ظریف
    خ امام رضا - امام رضا 3- کوچه انتظاری-پلاک 7
    32226984
     
    112
    کسایی
    خیابان امام رضا - کوچه چهنو - کوچه مهرآیین - پلاک 18
    38511896
     
    113
    کمال
    خ امام رضا ـ امام رضای 5(کوچه چهنو ) ـ پ 25
    32214490
     
    114
    کیانی
    میدان بیت المقدس - کوچه نخود بریز ها - پلاک 197
    32232349
     
    115
    گلستان
    خ امام رضا (ع) - ابتدای خیابان عنصری
    38547395
     
    116
    کرانه
    خ شهید اندرزگو-خ سرشور-نبش سرشور 28-پلاک 7
    38539989
     
    117
    کیوان
    میدان بیت المقدس_ ضلع جنوبی بازار رضا- نبش کوچه شمشاد
    38548020
     
    118
    مارین (طلوع سابق)
    خ خسروی نو-کوچه بازار سرشور-سرشور28-پلاک 8
       
    119
    اروند (مخابرات خوزستان)
    خ خسروی نو- بازار سرشور-پلاک 136
    32210008
     
    120
    مومن
    خیابان اندرزگو - اندرزگو 3 (کوچه مستشاری)
    32223258
     
    121
    یاسر
    خیابان شهید اندرزگو - کوچه مستشاری - پلاک 58
    32211189
     
    122
    عاطفه
    خیابان 17 شهریور - بین صدر 8 و 10
       
    123
    گلاره
    خ امام رضا - امام رضا 2(کوچه کربلا) -بین هتل کیهان و کیانی - پلاک 187
    38536488
     
    124
    خراسان
    میدان بیت المقدس-خیابان شهیداندرزگو- نبش اندرزگو7
    32257090
     
    125
    جهان
    خ امام رضا (ع) - امام رضا 14
    38549476
     
    126
    پارسیان
    خ امام رضا ـ کوچه چهنو ـ پ 85
    32222079
     
    127
    تفتان
    میدان بیت المقدس-کوچه نخود بریزها- پ129
    32223647
     
    128
    اردبیل
    خیابان آخوند خراسانی 7 - پلاک 8
       
    129
    خسروی
    خ خسروی ـ کوچه دیالمه یک ـ پ77
    32222213
     
    130
    باستان
    میدان بیت المقدس - کوچه نخود بریز ها - پلاکهای 79 و 81
       
    131
    عربی
    خ امام رضا - کوچه عیدگاه - کوچه سروش پ10
    33645958
     
    132
    معجزه
    خیابان امام رضا 2 - کوچه کربلا - هادیخان - پلاک 52
       
    133
    منتظران مهدی
    خیابان امام رضا - کوچه حسنی - پلاک 51
       
    134
    میرحسینی
    خ امام رضا ـ کوچه عیدگاه ـ مقابل دبیرستان مدرس ـ پ77
    33647552-33659093
     
    135
    نیک بخت
    میدان بیت المقدس- ضلع شمالی بازار رضا- جنب مسجد طباطبایی-پلاک 170
       
    136
    مهدی فر
    میدان بیت المقدس -کوچه عیدگاه - پلاک 10
    33412564-33659155
     
    137
    بشارت
    میدان بیت المقدس-کوچه عیدگاه- کوچه جاوید-بن بست دوم سمت راست- پلاک 1+12
    33655132
     
    138
    برگ سبز
    میدان بیت المقدس - کوچه عیدگاه -پلاک 1/13
    0915-3119440-33655768
     
    139
    توران
    انتهای ضلع جنوبی بازار رضا - جنب بیت الزهرا - پلاک 1
    38534995
     
    140
    حافظیه
    میدان بیت المقدس ـ ضلع شمالی بازار رضا- پلاک 162
    33651631
     
    141
    دهکده
    خ امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه شهید حسنی - پ143
    38513572
     
    142
    تهران نو
    خ امام رضا ـ امام رضا 6(کوچه توکلی)- پلاک 170
    38546034
     
    143
    شجاعی باغدار
    میدان بیت المقدس- کوچه عیدگاه-کوچه جاوید-پلاک 8
    33655131
     
    144
    عارف
    خیابان امام رضا- ضلع جنوبی بازار رضا ـ کوچه شمشاد-شهید مقربی-پلاک 113
    38547333
     
    145
    صدقیان تبریزی
    خ طبرسی ـ کوچه فروزان ـ بن بست عزیزپور ـ پ34
    32228894
     
    146
    خندان
    خ طبرسی ـ کوچه فروزان - پلاک 31
    32253771
     
    147
    هجرت
    خ شیرازی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ جنب کوچه ضیاء ـ پ 167
    32226513
     
    148
    شکوه
    خ طبرسی -کوچه فروزان -پلاک 27
    32258651
     
    149
    برادران تبریزی
    خ طبرسی- بازارچه آستانه پرست- کوچه ضیاء- پلاک 189
    32257389
     
    150
    امیر فخریان
    خ طبرسی ـبازارچه شهید آستانه پرست -کوچه حوض امیر-پلاک 32و 34
    32253337
     
    151
    ستوده
    خیابان طبرسی - کوچه محرابخان - پلاک 24
    32234181
     
    152
    سلیم
    طبرسی 25- پلاک 35
       
    153
    سورنا
    کاشانی 6 - کوچه قانعی -پ96 و 98
       
    154
    گل آقا
    خ طبرسی ـ کوچه حوض امیر ـ پ92
    32259645
     
    155
    ایثار
    میدان بیت المقدس- ضلع جنوبی بازار رضا(ع)-کوچه هادیخان-پلاک 69
    38596725
     
    156
    وفا
    خ شیرازی - کوچه ملک - ابتدای کوچه قائم مقام - پلاک 3
    32258179
     
    157
    یگانه
    خ طبرسی- طبرسی 18- اصیل 4 - پلاک 72
    32237402-32230192
     
    158
    مولانا
    خ طبرسی ـ کوچه اصیلی ـ نبش اصیلی یک
    32252380
     
    159
    تجن
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه باغ طاووس ـ پ7
    32223243
     
    160
    علوی
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه باغ طاووس ـ پ39
    32225336
     
    161
    المپیک
    خ شیرازی ـ بازارچه شهید آستانه پرست ـ انتهای کوچه اصغری
    32233085-6
     
    162
    زرین
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست- کوچه اصغری- پلاک 5
    32221816
     
    163
    سعیدی
    خ طبرسی کوچه امیری ـ کوچه چراغچی ـ پ20
    32220998
     
    164
    محمد زاده
    خیابان شیرازی - انتهای کوچه ملا هاشم - روبروی هتل طبرستان - پلاک 4
       
    165
    روح پرور
    خ طبرسی ـ کوچه فروزان ـ ابتدای کوچه حوض امیر
    32227075
     
    166
    فروتن
    خ شیرازی ـ کوچه آب میرزا
    32226830
     
    167
    مداین
    خ آزادی
    32220569
     
    168
    زهره
    خ شیرازی ـ کوچه آب میرزا
    32227513
     
    169
    صحرا
    چهارراه شهداء
    32253316
     
    170
    آسایش
    خ خسروی نو ـ کوچه مسجد ملاحیدر
    32252959
     
    171
    النبی
    خ شیرازی ـ کوچه ملاهاشم ـ پ 197
    32225856-32226981
     
    172
    روحانی
    خیابان طبرسی - کوچه طبرسی (طبرسی 6)
    32230430
     
    173
    آ یینه چی فرد
    خ شیرازی ـ کوچه شیخ محمد تقی
    32222479
     
    174
    خیام
    خ طبرسی ـ راسته نوغان ـ کوچه دکتر نصیریان ـ پ123
    32253599
     
    175
    نصر
    خ امام رضا(ع) - ابتدای خ عنصری - سمت راست
       
    176
    مهدی قائم
    مدان بیت المقدس ـ ابتدای کوچه عیدگاه ـ مقابل امانتداری حرم
    33649055
     
    177
    یاسان
    خ امام رضا - کوچه آرام _ پ24
    32214490
     
    178
    آرامش
    خ امام رضا - کوچه عیدگاه- کوچه اعتماد- پ176
       
    179
    مقامی
    خ شیرازی - کوچه سالاری - پ115
    32251636
     
    180
    کارون نو
    خ طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ سه راه طلایی
    32221081
     
    181
    شهرستانی
    خ طبرسی ـ کوچه ظهیرـ پ2
    32257117
     
    182
    شهرتوس
    خ امام رضا- نبش کوچه هادیخان
    38549511
     
    183
    شقایق نو
    خ طبرسی ـ کوچه امیری ـ پ17
    32216446
     
    184
    سادات
    خ امام رضا ـ کوچه بهادرخان ـ پ193
    33653811-0915-3156725
     
    185
    خدادوست
    خ طبرسی ـ کوچه محراب خان ـ پ34
    32257902
     
    186
    باران
    خ امام رضا - ضلع جنوبی بازار رضا - جنب حسینیه قائم
    38524603-4
     
    187
    نواب
    خیابان نواب 8 - پلاک 26
       
    188
    میبد
    نواب صفوی 11- پ 8
       
    189
    مقدم نو
    خ نواب صفوی _ حاشیه نواب 5 ـ جنب مسجد نواب
    33652370-1
     
    190
    تیراژه
    بلوار کاوه - نبش کاوه 11
    32234073-5
     
    191
    وحدت
    خ نواب صفوی - نواب صفوی 6 (کوچه تبریزیها)- پلاک 168
    32226853
     
    192
    کاخ
    خ طبرسی - طبرسی 3 (کوچه نواب)
    32220624
     
    193
    دلیری
    خ طبرسی ـ کوچه شهید هادی حسینی
    32227027
     
    194
    ذاکری شیرازی
    خ طبرسی ـ بازارچه شهیدآستانه پرست ـ کوچه اصغر بندار ـ پ
    32229419
     
    195
    دریا
    خیابان طبرسی - کوچه حاج حکیم -
       
    196
    آرمان فر(دائمی)
    خ طبرسی ـ کوچه ظهیر
    33689288-33685680
     
    197
    المهدی
    خ امام رضا ـ کوچه دبیرستان فردوسی
    38545381
     
    198
    پریسا
    خ امام رضا ـ کوچه انتظاری
    32251168
     
    199
    رسولیان
    خ امام رضا - کوچه انتظاری
    32255681
     
    200
    ساجد
    خ امام رضا ـ امام رضا 74
    0915-5084150-38516021
     
    201
    سهمی
    خ طبرسی ـ کوچه محراب خان
    32251519
     
    202
    طبرسی
    ابتدای خیابان طبرسی
    32228770
     
    203
    قیاسی فرد
    خ طبرسی ـ کوچه حاج رستم- پ36
    32220992
     
    تعداد بازدید :2638
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: