• المستشفیات
    صف
    مستشفی عنوان هاتف
    1 هفده شهریور مستشفی شارع کوهسنکی 20- 38403015
    2 بیست و دو بهمن مستشفی  شارع طلاب  32594344 - 32594345
    3 آریا مستشفی  شارع گلستان 8- 32229094
    4 ابن سینا مستشفی  دوار البوعلی - شارع حرعاملی 5- 37112701
    5 شمس (550 ارتش ) مستشفی  شارع بهار  38542140
    6 ام البنین ( حضرت زینب ) مستشفی  شارع بهجت (ازادی) 4- 32231061
    7 امام حسین ( ع ) مستشفی  شارع طلاب ، شارع دریا  32787001
    8 امام رضا (ع) مستشفی  شارع ابن سینا 9- 38543031
    9 امام زمان ( عج ) مستشفی  شارع سرخس 10- 33652000
    10  امام سجاد (ع) مستشفی  بولوار شهید اوینی - شارع اوینی 33  32590033 -3 2590133
    11  امام هادی ( ع ) مستشفی  بولوار وحدت  33682671 -3 3682581
    12  امدادی ( شهید کامیاب ) مستشفی  شارع نخریسی 9- 38592121
    13  امید مستشفی  شارع کوهسنگی - دوارالندشت 4- 38426082
    14  بنت الهدی مستشفی  شارع بهار 5- 38590051
    15 باستور نو مستشفی   شارع باستور 6- 38410244
    16  ثامن الائمه ( ع ) مستشفی  شارع امام خمینی 8- 38510001
    17  جواد الائمه ( ع ) ( طبرسی ) مستشفی  شارع طبرسی 9- 33682135
    18  جواد الائمه ( ع ) ( قلب) مستشفی  بولوار وکیل اباد  38816017
    19  خاتم الانبیاء ( ص ) مستشفی  شارع ابوطالب 37281401 
    20  دکتر شریعتی مستشفی  بولوار وکیل اباد 7- 35510010
    21  دکتر شیخ مستشفی  دوار التوحید ، شارع طاهری  37276042
    22  رضوی مستشفی  الطریق مشهد - قوجان  36668888
    23  سینا مستشفی  دوار ده دی - شارع رازی شرقی 7- 38544315
    24  طالقانی مستشفی  طریق مشهد - قوجان 4- 35423970
    25  فارابی مستشفی  بولوار وکیل اباد - شارع کوثر  38817980
    26  قائم ( عج ) مستشفی  شارع احمداباد 9- 38400001 
    27  موسی ابن جعفر ( ع) مستشفی  شارع امام رضا(ع)  38547444
    28  مهر مستشفی  شارع کوهسنکی  38427011
    29  مهرگان مستشفی  قاسم اباد 3- 35214001
    30  منتصریه مستشفی  شارع امام خمینی ، جنب حدیقه صدا و سیما  32291963
    31  هاشمی نژاد مستشفی  شارع طلاب ، شارع دکتر مفتح 5- 32737011

     

    تعداد بازدید :473
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: