• خیابان خاکی

    این خیابان در دوره پهلوی و در ادامه خیابان شاه رضای قدیم (خیابان آزادی) احداث و به تصور عموم به دلیل نداشتن کف‌سازی خیابان خاکی نام گرفته است. ولی‌ دلیل این نام‏گذاری استقرار خانقاه درویش‏ های خاکساری در انتهای بازار سرشور و نزدیک قبرستان میرهوا در امتداد خیابان خاکی بوده ‏است.
     

    تعداد بازدید :2014
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: