• مشهد قطب کُشتی با چوخه در جهان

    کُشتی با چوخه از کُشتی‌های فراگیر در سطح ایران است. این کشتی از قدیم، در سراسر کشور با تفاوت‏های اندکی مرسوم بوده‏ است. در خراسان و شهرهایی چون مشهد، نیشابور و سبزوار به‏ سبب تعصبات خاص در خصوص فرهنگ پهلوان و پهلوان‌ پروری بیشتر نمود و ظهور داشته است. نام این کشتی از نام لباس خاصی گرفته شده که کشتی‏ گیران آن را بر تن می‌کردند. چوخه، لباسی پشمی استکه گاه در نبردها نیز از آن استفاده می‌شد.
     

    تعداد بازدید :1722
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: