• سد چالیدره

    سد چالیدره، یک سد خاکی با هسته رسی است که بر روی یکی از سر شاخ ههای فصلی و کوچک حوزه آبریز گلستان واقع شده است. عملیات اجرایی آن در سال 1376 آغاز درسال 1381 به بهره برداری رسید. وجود این منبع عظیم آبی که از طریق رودخانه جاغرق تامین میشود، باعث مطلوبیت آب و هوا در این منطقه و وجود چش ماندازهای زیبای طبیعی در آن است. مکان های زیبا جهت استراحت و همچنین قایقرانی از جمله محل های جالب این مجموعه میباشد.

    تعداد بازدید :1976
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: