• مقدمه

    توسعه و پیشرفت شهری در صورتی محقق می‌شود که همزمان با آن، فرهنگ شهروندی نیز توسعه یابد. همان‏طور که خدمات گوناگونی در عرصه‏های مختلف چون فضای سبز، حمل و نقل، عمران و... به شهروندان ارائه می‏شود، می‌بایست به موازات آن، فرهنگ شهروندی نیز ارتقا یابد. شهرداری مشهد در این راستا اقدام به احداث فرهنگ‌سراهایی به فراخور نیازهای شهر و شهروندان نموده است.
     

    تعداد بازدید :1600
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: