• فرهنگ‌سرای انتظار

    حرکت در مسیر تحقق جامعه مهدوی در مشهد از مهمترین موضوعات است. فرهنگ‏سرای انتظار با هدف بازشناسی، تبیین فرهنگ انتظار و ترویج کارکردهای فردی و اجتماعی آن بنا شده است تا از طریق آن بتوان به سمت تحقق جامعه مهدوی حرکت کرد. آدرس:خیابان آبکوه ؛ خیابان مجد ؛ روبروی مجد ۳۷


     

    تعداد بازدید :859
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: