• مسجد فیل

    مسجد فیل، مسجدی تاریخی در محله پایین‌خیابان است که مردم برای شنیدن سخنرانی‌های پرحرارت، صریح و شجاعانه شهید هاشمی‌نژاد در آنجا جمع می‌شدند و با انتقادات قانونی ایشان از عملکرد سیاسی و اجتماعی رژیم از اوضاع آن دوران مطلع می‌شدند.
     

     

    تعداد بازدید :1786
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: