• کارخانه بازیافت آسفالت

    در ایران، میزان تولید زائدات ساختمانی و عمرانی معمولا چهار برابر پسماند شهری است؛ به همین دلیل، مدیریت این گروه از پسماندها یکی از اولویت‌های شهرداری‌هاست. یکی از موادی که امکان بازیافت آن بسیار زیاد است بازیافت آسفالت می‌باشد که در مشهد در کارخانه بازیافت آسفالت صورت می‌گیرد و روزانه 500 تن آسفالت در این کارخانه تولید می‌شود. هدف از ایجاد کارخانه بازیافت آسفالت، کاهش زائدات عمرانی دارای آلودگی نفتی، کاهش آلودگی خاک، حفظ زمین و عدم دفن، استفاده مجدد از منابع تجدیدناپذیر و توسعه صنایع بازیافت است.
     

    تعداد بازدید :1458
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: