• اهداف کلیدی

    حرکت منسجم و هماهنگ همه ارکان شهرداری در راستای اهداف بین‌المللی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و منطبق بر سند چشم‌انداز کشور و مشهد
    تقویت روابط بین‌المللی و منطقه‌ای با شهرهای کشورهای دوست، همسایه و جهان اسلام در چارچوب دیپلماسی شهری و صلح جهانی
    بسترسازی جهت ایجاد فضای مناسب گفتگو به منظور ارتقای سطح مناسبات میان شهر مشهد با سایر کلانشهرها به خصوص کلانشهرهای اسلامی منطقه
    انجام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به منظور توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذار
    شناسایی بازارهای هدف در سطح بین‌الملل جهت انتقال و تبادل دانش فنی شهری
    تقویت و گسترش قلمرو فرهنگ، تمدن و تدین اسلامی ایرانی
    ارتقاء شهر مشهد در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و بهداشتی
    استفاده از دیپلماسی شهری در راستای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری و ترفیع جایگاه بین‌المللی مشهد، برندسازی و تبدیل مشهد به قطب بین‌المللی
    کمک به توسعه آینده شهر مشهد در کلاس جهانی
    توسعه گردشگری مذهبی در شهر مشهد
    انتقال تجربیات و معرفی دستاوردهای شهرداری مشهد درخصوص مدیریت شهری، صنعت گردشگری و توریسم زیارتی در سطوح بین‌المللی
    ارتباط ویژه با کشورهای همسایه بالاخص کشورهای اسلامی و برقراری ارتباط تنگاتنگ بین مقامات شهری دو شهر

    تعداد بازدید :1553
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: