• خواهرخواندگی؛ راهکاری برای تقویت دیپلماسی شهری

    یکی از راهکارهای تقویت دیپلماسی شهری، خواهرخواندگی شهرهاست که زمینه را برای افزایش ارتباطات میان فرهنگ‌ها و ارتقای تعاملات انسانی میان ساکنان شهرها فراهم می‌آورد.
    ایجاد روابط خواهرخواندگی از رهگذر پرورش تفاهم و دوستی و اعتماد در سطح بین‌‌المللی و تبادل برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی به توسعه گردشگری و تجارت کمک می‌کند. بنابراین، روابط خواهرخواندگی کاتالیزور بی‌نظیری برای رشد اقتصادی است. هدف از این قرارداد، پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند.

    تعداد بازدید :1652
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: