• دستورالعمل توانسنجی فنی فروشندگان تجهیزات پله برقی سخت کار سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

    دستورالعمل توانسنجی فنی فروشندگان تجهیزات پله برقی سخت کار سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
    شماره نامه : -
    پیوست
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: