• دستورالعمل توان سنجی کیفی پیمانکاران عمرانی معاونت عمران، حمل و نقل ترافیک (ستادی و منطقه ای)

    دستورالعمل توان سنجی کیفی پیمانکاران عمرانی معاونت عمران، حمل و نقل ترافیک (ستادی و منطقه ای)

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: