• پیگیری درخواست ها
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   • سازمان فناوری اطلاعات
    آدرس :

    بلوار معلم نبش معلم یک - ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

     

    کد پستی :9188613335
    فاکس : 05136090502
    رایانامه :
    info@mashhad.ir

     

     تلفن روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : 05136006274
     
    تلفن شهرداری مرکز :05132222177