• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • عمران شهریx
    856
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    772
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    728
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    544
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    486
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای