• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 846
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    666
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل
    728
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    485
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    755
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    710
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    728
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    1269
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    540
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    856
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    771
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای