•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی مساجد
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) - مقابل مهدیه (عج) - کوچه مسجد رانندگان
    محله : دانش
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان سعدی 18
    محله : سراب
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار فردوسی - بلوار جانباز - جانباز 13 - جنب کارخانه قند آبکوه
    محله : جانباز
    :
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع-بلوار بهمن - انتهای بلوار بهمن 26شهرک شهید چمران
    محله : بهمن
    :
    تلفن :-
    آدرس :مشهد - خ فدائیان اسلام 16
    محله : 17شهریور
    :
    تلفن :-
    آدرس :خواجه ربیع -بهمن 4/19 - انتهای درخشان 10
    محله : بهمن
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی (ره) 60 - چهار راه دوم - سمت چپ
    محله : خرمشهر
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار الهیه - بلوار محمدیه نبش محمدیه 20
    محله : الهیه
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان شریعتی (تقی آباد) - ابتدای خیابان کوهسنگی - کوچه زیست خاور - درب اطلاعات مسکونی زیست خاور
    محله : کوهسنگی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو) - کوچه حوض خرابه - کوچه باغ دالاب
    محله : چهارباغ
    :
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - بلوار وحدت - وحدت 15
    محله : پایین خیابان
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی (ره) - ایستگاه سراب - کوچه شجاع الدوله
    محله : سراب
    :
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - خیابان شهید صدوقی 25
    محله : شیرودی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سرخس - بعد از میدان بار رضوی - ابتدای امیرآباد
    محله : امیرآباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی - طبرسی 43 - چهاراره سوم سمت راست
    محله : قربانی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پیروزی - پیروزی 20 - خیابان حق شناس 4
    محله : سرافرازان
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس - توس 91/11
    محله : زرکش
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی - میدان فجر - شهیدبابا نظر 4 - پلاک84
    محله : میثم
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عبدالمطلب - بین عبدالمطلب 29 و 31
    محله : حضرت ابوطالب
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیه الله عبادی - شهرک امام - خیابان ایثارگران 13
    محله : ایثارگران
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت - رسالت 49 - بعد از چهارراه دوم - خیابان شهید مرادی
    محله : رسالت
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت شمالی - جاده سیمان - شهرک شهید کاوه - خیابان شهید کاوه 37
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی 60- خیابان 20 متری فتاح - فتاح 21
    محله : رسالت
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت شمالی - رسالت 71 - کوچه سوم
    محله : پنج تن آل عبا
    :
    تلفن :-
    آدرس :آزادشهر - بلوار امامت - امامت 58
    محله : زیباشهر
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار پنج تن بین پنج تن 53 و 55
    محله : قربانی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی - خیابان امیر کبیر - خیابان جهان آراء 10 - بعد از چهارراه اول
    محله : بهشتی
    :
    تلفن :-
    آدرس : بلوار میامی بین 5 و 7
    محله : ثامن
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهداء - خیایان توحید 2
    محله : سعد آباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت - چهارراه رسالت - نبش خیابان گاز شرقی
    محله : رسالت
    :
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - بلوار وحدت - بلوار امت - امت 5 - خیابان شهید اعتمادی
    محله : سجادیه
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک طرق - خیابان ساعی 35
    محله : طرق
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی 58- نبش چهارراه صاحب الزمان (عج)
    محله : رسالت
    :
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر - شهید آوینی 43 انتهای 30 متری یعقوبی - کوچه بن بست سمت چپ
    محله : شهید آوینی
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان پورسینا 40
    محله : پورسینا
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد - خیابان شهید برونسی 16
    محله : شهرآرا
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید قرنی - نرسیده به میدان بار نوغان - قبل از خیابان شهید ابراهیمی
    محله : دروی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - بلوار پنجتن - بین پنجتن 62 و 64
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار سرخس - انتهای مهرآباد - شهرک ثامن الائمه (ع) - 20 متری شهید محور -محور2 جنب تالار تورنج
    محله : مهرآباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی - خیابان شهید دکتر بهشتی - بلوار شهید نامجو - شهید نامجوی 1
    محله : بهشتی
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان بسیج مستضعفین (برق) - خیابان بهار - خیابان هویزه - مقابل مرکز مخابرات قدس
    محله : سلام
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیه الله عبادی 40 - کوچه شهید نیکنام 5
    محله : عبادی
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد - بلوار شاهد - شاهد 57
    محله : ایثارگران
    :
    تلفن :-
    آدرس :پنجتن 83 - مقابل نانوایی آهی
    محله : پنج تن آل عبا
    :
    تلفن :-
    آدرس :آزادشهر - بلوار معلم - بعد از چهارراه دانشجو - بین معلم 40 و 42
    محله : تربیت
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان پورسینا - بعد از پل 75 متری رضوی - عباس آباد 7
    محله : نیزه
    :
    تلفن :-
    آدرس :آزادشهر - بلوار امامت - امامت 34 - نبش چهارراه سوم
    محله : آزادشهر
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیه الله عبادی - نبش خیابان ایثارگران 23
    محله : ایثارگران
    :
    تلفن :-
    آدرس :کوی امیر المؤمنین (ع) - 20 متری یزدان دوست - مقابل بانک صادرات
    محله : فدک
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت شمالی - کیلومتر 10 - ایستگاه شهید کاوه5
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :میدان شهداء - خیابان توحید 11- خیابان رضویها
    محله : عامل
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد - نادر شهر - خیابان شهیدرفیعی 5
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام خمینی (ره ) - میدان 10 دی - امام خمینی (ره) 34
    محله : ده دی
    :
    تلفن :-
    آدرس :آب و برق - بلوار شهید فکوری - شهید فکوری 17- انتهای خیابان لاله 14
    محله : نیرو هوایی
    :
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر - بعد از فلکه دوم خ شهید حسین زاده24
    محله : شهید آوینی
    :
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر - نیزه - عیش آباد - سمت چپ - روستای نیک روز
    محله : نیزه
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه شهداء - خیابان آزادی - کوچه بیمارستان شاهین فر
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار عبدالمطلب - عبدالمطلب 30
    محله : شهید مطهری
    :
    تلفن :-
    آدرس :سیدی - المهدی - خیابان قائم (عج) 22
    محله : المهدی
    :
    تلفن :-
    آدرس :سمزقند - خیابان گاز - هفتم گاز - خیابان فضه 3 و 5
    محله : فاطمیه
    :
    تلفن :-
    آدرس :سمزقند - خیابان گاز - خیابان مسلم یک
    محله : گاز
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان شهید مفتح 34
    محله : تلگرد
    :
    تلفن :-
    آدرس :مشهد مقدس - جاده سیمان - شهرک مهرگان انتهای امام رضا 15 و 17 روبه روی فضای سبز
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :گلشهر -گلریز16 انتهای خیابان کاشانی - گلبوی 45
    محله : شهید آوینی
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) - کوچه چهنو
    محله : آیت الله خامنه ای
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید رستمی - شهید رستمی 16 - کوی کارمندان دوم - 9 دی
    محله : کارمندان دوم
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - رو به روی خیابان حر23
    محله : انصار
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان شهید علیمردانی - خیابان مجلسی 4
    محله : طلاب
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان شهید مفتح 17 - نبش خیابان ایثار 18
    محله : طلاب
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار شهید فرامرز عباسی - شهید فرامرز عباسی 12
    محله : فرامرزعباسی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مصلی - مصلی 6
    محله : مصلی
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - تلگرد - نیزه - روستای نوکاریز
    محله : -
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار مصلی - 20 متری مصلی - مصلی 8 - نبش 8/6
    محله : کارمندان اول
    :
    تلفن :-
    آدرس :قاسم آباد - بلوار شریعتی - شریعتی 70 - خیابان نرگس 4
    محله : رسالت
    :
    تلفن :-
    آدرس :کوی شهیدهاشمی نژاد - انتهای محمدآباد - کوی عمار - کوچه شهید مومن2 کوچه شهید نوری
    محله : محمدآباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان حر 19 - روبروی حر 19/49 جنب مجتمع ورزشی شهید رجائی
    محله : کشاورز
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار وکیل آباد - بلوار هاشمیه - هاشمیه 31 - بعد از چهارراه دوم
    محله : هنرستان
    :
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم توس 35 - تقاطع دوم - سرنبش
    محله : حضرت حجت
    :
    تلفن :-
    آدرس :آزادشهر - بلوار امامت - بین امامت 20 و 22
    محله : آزادشهر
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان پنج تن 2
    محله : پنج تن آل عبا
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان شهید علیمردانی 3
    محله : طلاب
    :
    تلفن :-
    آدرس :کوی زرگران - بلوار توس 3- بلوار ولی عصر (عج) یک
    محله : عبدالمطلب
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار توس - انتهای توس 81
    محله : شهید مطهری
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - بلوار حر - حر 66
    محله : انصار
    :
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان پورسینا - خیابان شهید امیری5
    محله : پورسینا
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید مطهری جنوبی - نبش مطهری جنوبی20
    محله : سعد آباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی - طبرسی 9 - 20 متری شهید صدیقی
    محله : میثم
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ابوطالب - ابوطالب 34 - انتهای گلبرگ 8
    محله : ابوطالب
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی 12- انتهاءنظام دوست 34
    محله : طبرسی شمالی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی شمالی - خیابان طبرسی 12 - نرسیده به خیابان شهید نظام دوست
    محله : طبرسی شمالی
    :
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت شمالی - مقابل سیس آباد - خیابان شهید یوسف باری 8
    محله : سیس آباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید مطهری شمالی 28 - چهارراه صولت زاده
    محله : شهید مطهری
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید مطهری شمالی - مطهری شمالی 29 - خیابان شهید عزیزی 1
    محله : آیت الله عبادی
    :
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه خواجه ربیع - ابتدای خیابان محسن کاشانی
    محله : عامل
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - پیچ دوم تلگرد - مقابل بیمارستان 22 بهمن صاحب دلان 2
    محله : تلگرد
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) 65
    محله : خرمشهر
    :
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان وحید 5 - علامه طباطبائی 3
    محله : ایثار
    :
    تلفن :-
    آدرس :جاده سیمان - حاجی آباد - بعد از سیس آباد - رسالت102
    محله : سیس آباد
    :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان کوهسنگی - خیابان امیر کبیر - بین خیابان جهان آراء و همت
    محله : بهشتی
    :
    تلفن :-
    آدرس :انتهای خیابان خواجه ربیع 48
    محله : عبادی
    :