• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آئین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    جزوه ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لیست دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیل پرونده... ((سازمان تاکسیرانی ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1390... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    مبحث سیزدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب ... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    مقررات سرویس مدارس... ((سازمان تاکسیرانی ))
    آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    وظایف حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری براساس ماده 55 قانون شهرداریها ... ((معاونت خدمات شهری))
    گردش کار جدید ثبت درخواست استعلام الکترونیک ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث پانزدهم مقررات ملّی ساختمان: آسانسورها و پلکان برقی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    سند چشم انداز و استراتژی شهرمشهد با محوریت شهرداری مشهد در افق 1404... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قوانین حفاری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه یک ))
    آپدیت اینترنت اکسپلورر نسخه 11... (( اداره کل امور شهرسازی ))